Over (onze) Fossielen

Fossielen zijn de overblijfselen van de levende wezens die miljoenen jaren geleden op onze aarde leefden.

Afdrukken van hun lichamen zijn bewaard gebleven in sedimentaire gesteentes zoals zand- of kalksteen. Omdat harde stukken zoals tanden of botmateriaal trager vergaan dan zacht weefsel vinden we deze ook het meeste terug, maar ook zacht weefsel kan bewaard blijven. Zuurstofloze omgevingen zoals een zeebodem lenen zich bij uitstek voor het vormen van fossielen. Daarom maken mariene organismen het grootste deel van onze collectie uit.

Bij Fragmenta willen we fossielen aanbieden die aan drie vereisten voldoen; authenticiteit, wettelijkheid en schoonheid. In ons aanbod dus geen vervalsingen of zwaar gerestaureerde objecten en ook geen T-Rex-beenderen die de Mongoolse grens zijn overgesmokkeld. Onze stukken komen uit de Europese markt of zijn ingekocht bij onze geselecteerde en vergunde buitenlandse partners. In het geval van Marrokaanse fossielen zijn zij steeds vergund voor export door het ministerie van Mijnbouw.

Ieder fossiel voorzien we van een korte beschrijving met de meest cruciale info (herkomst, ouderdom en enkele trivia) om de vragen van uw bewonderende bezoekers adequaat te kunnen beantwoorden. Zo wordt u de trotse bezitter van een bevroren stukje tijd.

 

Echtheid

 

De meest gestelde vraag is die over de herkomst en echtheid van onze stukken. Hier kunnen we categoriek in zijn: al onze items zijn origineel én uniek. Geen plastic of harsen replica's. Wel bevatten complexe fossielen zoals trilobieten of zeelelies een beperkt percentage restauratie. 

Bij het verwijderen van de matrix of moedersteen van een fossiel treden immers onvermijdelijk scheuren en breuken op. Deze zijn echter een goede indicator voor de echtheid van het fossiel en bovendien een maatstaf voor het professionalisme van de preparateur. Wij kijken daarom ieder stuk individueel na en garanderen niet enkel authenticiteit maar ook een maximum van 15% restauratie! 

 

Ouderdom

Fossielen zijn niet enkel bevroren fragmenten tijd, ze zijn ook een spiegel voor de hedendaagse mens. Memento mori die ons herinneren dat onze levens slechts kortstondige flitsen in het grotere geheel zijn. Bedenken dat je aan je bureau de tanden van een enorm roofdier van 70 miljoen jaar geleden in je handen houdt is dan ook lesje in nederigheid en vergankelijkheid.

Toch is het niet eenvoudig om de ouderdom van onze stukken te bevatten. 

Onze jongere fossielen dateren uit het Krijt, een geologische periode die 145 miljoen jaar geleden begon en eindigde met het uitsterven van de dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden. De oudste stukken die we aanbieden werden gevormd in het Devoon, meer dan 400 (!) miljoen jaar geleden.  De menselijke nietigheid wordt zo mooi geïllustreerd op wat men de geologische klok noemt. Wanneer we de periode tussen het ontstaan van de aarde, 4,5 miljard jaar geleden, en vandaag uitzetten op een klok van 24 uur ontstaat het volgende beeld:

om 4 uur in de namiddag ontstaan de eerste meercellige levende wezens, de zeelelies uit onze webshop worden omstreeks kwart voor 10 's avonds gefossileerd, de dino's doen hun intrede tegen 23u om een half uur later uit te sterven. Onze soort, de Homo Sapiens, verschijnt tenslotte pas om 20 seconden voor middernacht op het toneel...